Insektmobil-Danmarkskort

På kortene kan du se alle de steder, hvor der blev indsamlet insekter i juni måned 2018 og 2019.

De grønne firkanter måler 5x5 km, og inde i hver af dem går én rute på 5 km, hvor vores dygtige Insektmobilpiloter har indsamlet insekter. Prøverne med insekter fra 2018 og 2019 bliver analyseret, og på den måde kan vi lave en slags "Danmarkskort", som viser fordelingen af de flyvende insekter.

Rutekort 2018

Rutekort 2019

Ruter samlet for 2018 og 2019

For at sammenligne hvilke insekter der flyver fra år til år, så er nogle af ruterne fra 2018 blevet gentaget i 2019. Men der er også blevet kørt nye ruter i 2019, så Insektmobilen kan dække så meget af landet som muligt.

Kortet herunder viser både ruter fra 2018 og 2019, hvor de lysegrønne kvadrater er de nye ruter i 2019.

Rutekort 2018 og 2019