Sidste nyt

Flere resultater fra Insektmobilen

22. juni 2022

For nyligt blev flere resultater fra Insektmobilen udgivet. Cecilie Skræp Svenningsen har stået i spidsen for artiklen som fik titlen "Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes", og den blev udgivet i det internationale tidsskrift Diversity and Distributions.

I artiklen har vi undersøgt om forskellige landskabstyper påvirker biomassen (med andre ord mængden) af flyvende insekter, som blev fanget med Insektmobilens bilnet.

Resultaterne viste, at bydannelse har en negativ effekt på biomassen af flyvende insekter. Det vil sige: Jo mere intens bydannelse en rute (som en af de frivillige Insektmobil-piloter kørte) gik igennem, desto mindre biomasse af flyvende insekter, endte i nettet. Men resultaterne viste også at grønne områder i byerne gjorde den negative effekt på biomassen mindre.

Den største positive effekt på biomassen af flyvende insekter så vi i ruter, som gik igennem beskyttede lysåbne natur- og skovområder.

Artiklen kan findes her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.13532

Billede af: Jan Skriver
Insektmobil-piloter samler flyvende insekter i juni 2018. Billeder af: Jan Skriver.

Resultater fra Insektmobilen

24. august 2021

De første resultater fra Insektmobilen er blevet publiceret i det internationale tidsskrift Biology Letters.

 Artiklen hedder "Detecting flying insects using car nets and DNA metabarcoding" og den kan læses her: royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2020.0833

I artiklen ser vi nærmere på, om bilnet er en pålidelig metode til at undersøge fordelingen af flyvende insekter på. Og det tyder de første resultater af Insektmobilen på, at det er. DNA-analysen af insekter som blev indsamlet i 2018, viste at arter fra næsten alle ordner af flyvende insekter i Danmark (15 ud af 19) var røget i nettet. Det vil altså sige, at den samlede fangst med bilnet i 2018 gav et ret godt indblik i de forskellige arter af flyvende insekter, som vi kender til.

Men DNA-analysen viste også, at der var DNA fra 319 insektarter, som ikke tidligere er registreret i Danmark! Desuden fandt vi DNA fra 174 insektarter, som er på Den Danske Rødliste over arter, som er i fare for at uddø. Det er meget spændende og vigtige resultater.

Desuden viser de første resultater, at der generelt i 2018 blev fanget færre flyvende insekter på ruter, som gik igennem byområder, når vi sammenlignede med ruter, som gik igennem skov, landbrug, våde eller tørre naturområder.

Bag artiklen ligger utrolig mange timers hårdt arbejde, som Cecilie Skræp Svenningsen, der lavede sin Phd-afhandling om Insektmobilen, har stået i spidsen for. Men det er også takket være de mange frivillige Insektmobil-piloters store indsats med at indsamle insekter, som vi kunne bruge til DNA-analysen.

Som sagt er artiklen den første med officielle resultater fra Insektmobilen, men der er mange flere resultater på vej.

Så hold øje med opdateringer her på siden eller på vores Facebook-side: facebook.com/insektmobilen


Artslister på vej til de frivillige Insektmobil-piloter

5. november 2020
Efter mange måneders laboratoriearbejde har vi nu sendt artslister for stort set alle fangster fra 2018 ud til de frivillige Insektmobil-piloter. Og nu er artslister til halvdelen af alle Insektmobil-piloter fra 2019 også snart klar.
Det er en enorm stor fornøjelse for os, at kunne sende svar tilbage til de mange frivillige, som har hjulpet med at indsamle insekter for Insektmobilen. Og vi ved at mange Insektmobil-piloter har ventet med stor spænding på at se, hvilke arter de fangede på netop deres ruter. DNA-arbejdet i laboratoriet har taget lang tid på grund de avancerede metoder og de mange prøver, så vi vil sige mange tak for tålmodigheden :)
Vi arbejder videre i laboratoriet med prøver fra 2019 og derefter venter en mindre omgang prøver fra 2020.
Sideløbende analyserer vi resultater fra 2018, som skal udgives i videnskabelige artikler. Vi linker selvfølgelig til artiklerne her, så snart de er klar.

Billeder af fangster

14. februar 2020

En del af de indsamlede prøver fra 2019 har været en tur i Tyskland, hvor vores samarbejdspartnere ved iDiv, Jena-Halle-Leipzig, har taget billeder af dem. Først er insekterne blevet sorteret efter størrelse (over eller under 1 cm), og derefter er de lagt pænt op, inden der blev taget billeder. Billederne skal bruges som et forsøg på at "træne" en computer i automatisk genkendelse af insekterne. Men fordi billederne er så flotte og spændende, så vil vi dele nogle af dem med jer. Herunder ses et udvalg af insekter fra forskellige naturtyper. Der er både et billede af en lille- og en stor størrelsessortering fra hver af de fem "natur"-typer, hvor der er blevet indsamlet insekter: mark, vådområde, tørområde, skov og by.

Vi har ikke taget billeder af alle prøver, som der er blevet indsamlet til Insektmobilen, og derfor sender vi ikke billeder til de frivillige Insektmobil-piloter. Til gengæld begynder vi at få resultater fra DNA-arbejdet, og snart sender vi artslister, så de frivillige kan finde ud af, hvad de fangede på deres ruter.

Klik på billederne for at se nærmere på insekterne.

Agriculture_1
Lille størrelsesfraktion fra en rute i et landbrugsområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Agriculture_3
Stor størrelsesfraktion fra en rute i et landbrugsområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Wet_1
Lille størrelsesfraktion fra en rute i et vådområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Wet_2
Stor størrelsesfraktion fra en rute i et vådområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Dry_2
Lille størrelsesfraktion fra en rute i et tørt område. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Dry_1
Stor størrelsesfraktion fra en rute i et tørt område. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Forest_1
Lille størrelsesfraktion fra en rute i et skovområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Forest_3
Stor størrelsesfraktion fra en rute i et skovområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Urban_2
Lille størrelsesfraktion fra en rute i et byområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan
Urban_1
Stor størrelsesfraktion fra en rute i et byområde. Foto: UFZ/Huang & Nayan

Et spændende fund

11. november 2019

Hos Insektmobilen har vi travlt med at få sorteret og analyseret de mere end 1.200 insektprøver, som de frivillige Insektmobil-piloterne har indsamlet i 2018 og 2019. Inden længe forventer vi at have nogle foreløbige resultater klar, så vi kan dele dem med piloterne. Indtil da vil vi dele en lille historie om et særligt insekt, der dukkede op i en af prøverne.

For nyligt fandt vi en grøn sandspringer (Cicindela campestris) i en af prøverne fra 2019. Den grønne sandspringer er en løbebille på ca. 1,5 – 2 cm i længden, med en flot grøn farve og store øjne. Den er også udstyret med et par store, kraftige kindbakker (en slags ydre kæber kaldet ’mandibler’), som den bruger til at fange sit bytte med. Den grønne sandspringer kan løbe hurtigt, men først efter at den er blevet varmet godt og grundigt op af solen. Når den er blevet varm, er den klar til at begive sig på jagt efter et bytte, som ofte er mindre insekter og leddyr. I jagten løber den grønne sandspringer rundt og bruger de store øjne til at spotte et muligt byttedyr. Ofte springer den det sidste stykke, og griber fat i byttet med kindbakkerne.

Men i stedet for at spise byttet med det samme, sprøjter den enzymer ind i det. Enzymerne opløser byttets indre til en flydende suppedas, som sandløberen så kan suge ud. Når den har spist færdig, er kun det ydre, tørre skelet (kaldet ’kutikula’) af byttet tilbage.

Selvom den grønne sandspringer findes over det meste af landet, så var det lidt overraskende, at den dukkede op i en prøve indsamlet med bil-net. For det meste løber den nemlig rundt på tørre, sandede overflader, og det er ikke så tit, at den flyver. Derfor var det ikke et insekt, som vi forventede at se i prøverne fra Insektmobilen. Men mon ikke at der dukker flere overraskelser op..

En grøn sandspringer i sit rette element
En grøn sandspringer i sit rette element. Foto: Biopix
Her ses de store kindbakker og øjne
Her ses de store kindbakker og øjne. Foto: Biopix

Status over indsamlingssæsonerne 2018 og 2019

16. august 2019

Først og fremmest har vi stadig et stort arbejde foran os med at analysere de mange insekter, som der er blevet indsamlet. Men det går fremad og de første delresultater fra 2018, bør snart være klar, så vi kan dele dem her på siden.

Men vi har nu overblik af de to indsamlingssæsoner, som I kan blive lidt klogere på her:

Næsten 400 frivillige har indsamlet insekter for Insektmobilen: 193 i 2018 og 203 i 2019. Og næsten 90 % af alle frivillige, sendte deres pakker retur til os. Det er virkelig godt!

Fra pakkerne fik vi 1.230 brugbare prøver med insekter. Prøverne bliver grundlag for de videnskabelige resultater af Insektmobilen, som skal give os bedre indblik i hvilke insekter, der flyver rundt forskellige steder i Danmark.

Mere end 12.300 km har de frivillige tilsammen kørt i løbet af de to indsamlingssæsoner. Det svarer sådan cirka til at køre 5 gange tur/retur fra Randers til Paris. Heldigvis er der ikke nogen, som rent faktisk har kørt fra Randers til Paris med Insektmobilen, for med en maxhastighed på 50 km/t med nettet på taget, ville det tage ca. 2 døgn at køre bare én tur.

Stor tak til alle som har hjulpet med at indsamle insekter i 2018 og 2019. Jeres hjælp betyder, at Insektmobilen bliver et af de mest omfangsrige videnskabelige projekter, som undersøger fordelingen af flyvende insekter i Danmark.


Nyt fra laboratoriet

10. juli 2019

I dag fik vi resultater fra en test vi lavede i laboratoriet - og det er gået rigtig godt! Ud fra den oprensede DNA fra insekterne (læs nærmere herunder) har analysen identificeret alle insekter i testen til familieniveau, hvilket var vores mål. Men det er endda lykkes at identificere nogle af insekterne til artsniveau! Det betyder, at det nøjsomme arbejde i laboratoriet betaler sig, for vores oprensede DNA-prøver giver rigtig gode resultater. Det er vi rigtig glade for, og det tyder godt for analysen af prøverne fra 2018, som snart går i gang.


Nyt fra laboratoriet

Dato: 4. juli 2019

Alle insekter som blev indsamlet på de sene eftermiddagsture i 2018, er nu gjort klar til DNA-analyse. Det har været en omfattende process, som har været igang i snart 1 år. Så vi er meget spændte på, hvilke resultater vi får fra selve analysen. Vi vender tilbage så snart der er nyt. Herunder er et par billeder fra laboratoriet.

Insektprøve
Cecilie viser en prøve med insekter fra 2018, som har fået trukket DNA ud af sig. Insekterne er stadig i fin stand, og kan indgå i naturhistoriske samlinger. Foto: Gitte Holm
DNA-suppe
Sådan ser den rå DNA-væske ud, når det er blevet trukket ud af insekterne. Før væsken kan analyseres, så skal den renses. Hvert rør indeholder DNA fra én tur med Insekmobilen kørt i 2018. Foto: Gitte Holm
Oprenset DNA
Den rå DNA-væske skal oprenses, før vi kan analysere den. Hver af de små rør indeholder oprenset DNA-væske fra én tur kørt med Insektmobilen. Og dermed også DNA fra alle de insekter, som der blev fanget på den tur. Her er det prøver fra 2018. Foto: Gitte Holm.